استیضاح تا ۱۵ روز دیگر کلید می خورد

درخواست حذف این مطلب

خجسته

استیضاح تا ۱۵ روز دیگر کلید می خورد

مردم همدان گفت: ما ۱۰ تا ۱۵ روز به ت فرصت می دهیم تا برنامه های خود را برای مقابله با توطئه های دشمن در جنگ اقتصادی را به مجلس ارائه کند و اگر نتواند ما در مجلس استیضاح وزرای اقتصادی ت و موضوع عدم کفایت رئیس جمهور را در مجلس کلید خواهیم زد.

به گزارش« »، خجسته مردم همدان در مجلس شورای ی گفت: صحبت های آقای جهانگیری درمورد مسائل اقتصادی امروز پایه و اساسی ندارد و حرف هایی که می زند این نکته را به ذهن متبادر می کند که گویا اطلاعی از وضعیت موجود اقتصادی کشور ندارد.

وی افزود: ما امروز در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم و فرمانده جنگ اقتصادی امروز ما آقای جهانگیری و دوستانشان هستند و این فرماندهان جنگ اقتصادی هیچ برنامه ای را برای مقابله با این جنگ ارائه نکرده است و ما را در مجلس ناامید کرد.

رئیس فرا یون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اظهار داشت: اگر این آقایان عملیاتی در جنگ اقتصادی داشتند دشمن نفوذ نمی کرد، امروز دلار در کشور ما از ۳۵۰۰ تومان به ۶ هزار تومان رفت و بعد از صحبت های آقای جهانگیری در مجلس به ۹ هزار تومان رسید، این چه عملیات جنگ اقتصادی است که فرمانده جنگ اقتصادی انجام می دهد آن هم در برابر یی که وزارتخانه خود را با ۵۰۰ نفر از نیروهای نخبه و اثرگذار بسیج کرده، متاسفانه ستاد فرماندهی جنگ اقتصادی ما برنامه ای برای این جنگ ندارد و خدا کند چیزی غیر از این باشد و این دوستان برنامه ای داشته باشند و ما ندیده باشیم.

خجسته خاطرنشان کرد: آیا نتیجه عملیات ستاد فرماندهی جنگ اقتصادی این است که دلار به ۹ هزار تومان و یورو به ۱۱ هزار تومان و سکه به حدود ۳ میلیون تومان برسد این وضعیت جای تعجب دارد. این چه وضع کنترل جبهه جنگ اقتصادی است که قیمت ارز خارجی ۵ دقیقه به ۵ دقیقه افزایش پیدا می کند.

وی افزود: در حوزه فرماندهی جنگ اقتصادی ما هیچ برنامه ای برای مقابله با ارائه نشده و کار به گونه ای نباشد که ما با فرصت سوزی کاری کنیم که دستمان مقابل دشمن خالی بماند.

رئیس فرا یون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اظهار داشت: ما در بحث واردات کالا نیز شاهد ثبت سفارش های صوری هستیم و وارداتی انجام نمی شود و در مقابل ارز مبادله ای برای کالای وارد نشده را دریافت می کنند و بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بابت این ثبت سفارش های صوری از سوی برخی اشخاص دریافت شده است.

خجسته خاطرنشان کرد: ما ۱۰ تا ۱۵ روز به ت فرصت می دهیم تا برنامه های خود را برای مقابله با توطئه های دشمن در جنگ اقتصادی را به مجلس ارائه کند و اگر نتواند ما در مجلس استیضاح وزرای اقتصادی ت و موضوع عدم کفایت رئیس جمهور را در مجلس کلید خواهیم زد و صد البته این استیضاح و عدم کفایت نه با اه بلکه به خاطر ناتوانی در حوزه اقتصادی است، این خواسته مردم است و ما از آن یک درصد هم عقب نشینی نخواهیم کرد.

وی افزود: در این وضعیت جنگ اقتصادی شاهد حضور آقای رئیس جمهور در توچال هستیم ، ما در جنگ اقتصادی به سر می بریم، جنگ تفریحی که نداریم.

رئیس فرا یون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اظهار داشت: قطعا دست هایی در کار است که با برخی اقدامات بخواهند نظام و ولایت را به ناکارآمدی برسانند. آقای جهانگیری نه نظام ناکارآمد است و نه ولایت و نه نیروهای انقل ، اگر ستاد فرماندهی جنگ اقتصادی ناکارآمد است به ما گزارش دهید ما از ستاد جنگ اقتصادی کارآمدی ندیده ایم.

خجسته در پایان خاطرنشان کرد: مستنداتی به ما رسیده که برخی از کالاهای غیرضروری و ممنوعه با ارز مبادله ای وارد کشور می شوند که این خود یک جنگ اقتصادی بر علیه مردم است. وقتی که خاک زیر پای گربه و غذای سگ و لوازم آرایشی را را با ارز مبادله ای وارد کشور می کنند نمی توان آن را یک جنگ اقتصادی بر علیه کشور دانست.

سایت به نقل از خبرگزاری فارس

۵ تیر ۱۳۹۷