امروز ظالم ترین و بی رحم ترین مجموعه های دنیا حکومت است

درخواست حذف این مطلب

http://www.leader.ir/media/album/original/57613_525.jpg

حضرت آیت الله معظم انقلاب ی صبح امروز (پنج شنبه) و همزمان با سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی در ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ با (ره)، با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و قررگاه پ ند هوایی دیدار د.
انقلاب ی در این دیدار، ایام الله و مناسبت های مهم انقلاب ی را مایه قوام و استحکام نظام دانستند و تأکید د: امسال به لطف الهی، ۲۲ بهمن از آن ۲۲ بهمن های تماشایی خواهد بود.
انقلاب ی حرکت ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ و دیگر مناسبت های مهم انقلاب ی را فراتر از یک خاطره افتخارآمیز دانستند و گفتند: همه ی این ایام الله، چه مناسبت های دوران انقلاب ی و چه مناسبت های مهم ۳۹ سال گذشته، زمینه ساز افزایش ذخیره و سرمایه انقلاب و موجب استحکام بیشتر پایه های انقلاب ی می شوند.
حضرت آیت الله ، انقلاب ی را حقیقتی زنده دانستند و با تأکید بر اینکه استحکام و قوام امروز انقلاب بیشتر از روزهای اول است، خاطرنشان د: انقل ونِ امروز، ایستاده تر و آگاه تر و بصیرتر از انقل ون روزهای اول انقلاب هستند و بر همین اساس، انقلاب پیش رفته و تکامل یافته است.
انقلاب ی، تغییر و تحول را همچون دیگر موجودات زنده، جزو ذات انقلاب برشمردند و افزودند: اکنون که انقلاب در حال ورود به چهل سالگی خود است، اصول و مبانی، ثابت و پایدار مانده، اما از این درخت تناور و ریشه دار، میوه های نو به نو و جدید بروز کرده است.
ایشان کانون اصلی مقابله دشمنان با انقلاب ی را جلوگیری از ظهور ثمرات جدید و استمرار و استقامت انقلاب برشمردند و گفتند: منظور از دشمنان همان انی هستند که با پیروزی انقلاب ی، حکومت دست نشانده و مطیع آنها در این منطقه حساس سرنگون شد که در رأس آنها ت امریکا قرار دارد.
انقلاب ی با اشاره به شیوه های متنوع و گسترده دشمنان برای مقابله با انقلاب خاطرنشان د: آنها از متفکر نماها، نظریه پردازان قل ، رو مه نگاران و قلم به مزدها، دلقک و همه امکانات فضای مجازی استفاده می کنند تا بر مردم تأثیر بگذارند اما ناگهان در برخی ایام الله همچون ۲۲ بهمن و یا ۹ دی سال ۸۸ و یا ۹ دی امسال و های خودجوش و پرشور و پرهیجان بعد از آن، سیل جمعیت به خیابانها می آیند و با سر دادن شعاری واحد، همه محاسبات دشمنان را به هم می زنند.
حضرت آیت الله ، تلاشهای بدخواهان ملت ایران را فراتر از اقدامات در فضای مجازی دانستند و گفتند: آنها از تحریم نیز استفاده می کنند تا مشکلات اقتصادی بوجود آورند، اما همین مردم به دلیل عشق به انقلاب ی، گسترده به خیابانها می آیند و موجب قوام و استحکام انقلاب می شوند.
ایشان ۲۲ بهمن امسال را یک نمونه از عشق و ارادت مردم به انقلاب دانستند و افزودند: امسال به دلیل یاوه گویی های برخی از تمردان امریکا و غیر امریکا، مردم احساس می کنند که دشمن در حال کمین گرفتن و درصدد دشمنی است و به همین علت، به حول قوه الهی، حضور مردم در ۲۲ بهمن امسال از همیشه گرم تر و پر ر خواهد بود و همه خواهند آمد.http://www.leader.ir/media/album/news/57569_704.jpg
انقلاب ی در ادامه با تأکید بر اینکه سیاست های اصولی نظام برآمده از انقلاب ی است، گفتند: از جمله سیاست های اصولی نظام، «استقلال اقتصادی، فرهنگی، و امنیتی»، « » و «پیشرفت همه جانبه مادی و معنوی» است که در برخی زمینه ها بویژه علم و فناوری پیشرفت های خوبی به دست آمده است.
حضرت آیت الله ، «عد اجتماعی» را یکی دیگر از سیاست های اصولی نظام برشمردند و افزودند: هدف از عد اجتماعی، برداشتن فاصله های میان مردم است که البته در این زمینه کم کاری و عقب ماندگی داریم و آن کاری که باید انجام بگیرد، هنوز انجام نگرفته ولی همه بدانند که ما از این سیاست اصولی صرف نظر نکرده ایم و با جدیت به دنبال آن هستیم.
ایشان یکی از راههای تحقق عد اجتماعی را مبارزه با ظلم و فساد دانستند و افزودند: مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است و همانگونه که چند سال قبل گفتم، فساد همچون اژدهای هفت سر افسانه ها است که از بین بردن آن به راحتی امکان پذیر نیست ولی حتماً باید انجام شود.
انقلاب ی تأکید د: برخورد با ظلم و فساد در میان کارگزاران حکومتی باید شدیدتر و جدی تر از بقیه موارد باشد و همه مسئولان و مدیران کشور باید به این موضوع توجه کنند.
انقلاب ی، «ایستادگی در برابر ظلم و فساد در سطح بین المللی و رسوا آن» را از جمله سیاستهای اصولی برشمردند و تأکید د: امروز ظالم ترین و بی رحم ترین مجموعه های دنیا، حکومت امریکا است که حتی بدتر از ی های وحشی است.
حضرت آیت الله با یادآوری این موضوع که را امریکایی ها بوجود آوردند و رئیس جمهور فعلی امریکا در تبلیغات انتخاباتی به آن اشاره کرد، گفتند: امریکایی ها علاوه بر ایجاد ، از آنها پشتیبانی د و احتمالاً آموزش برخی شیوه های خشن و وحشیانه را نیز مجموعه های وحشی امریکا همچون بلک واتر به عهده داشتند اما ت امریکا با وجود همه این بی رحمی ها و سنگدلی ها، در تبلیغات بین المللی مدعی حمایت از و مظلومان و حقوق حیوانات است که باید با بیان حقایق، آنها را رسوا کرد.
ایشان، حمایت از ظلم ۷۰ ساله به ملت فلسطین و همچنین حمایت از کشتار مردم یمن و ظلم به آنان را نمونه های آشکاری از ظلم امریکایی ها دانستند و افزودند: زیرساخت های یمن و مردم مظلوم این کشور، به طور روزانه به وسیله هم پیمانان امریکا و با سلاح های امریکایی بمباران می شوند اما ت امریکا هیچ اعتراض و اعتنایی نمی کند ولی با کمال وقاحت با نمایش چند آهن ، ادعای بی دلیل ارسال موشک از ایران را مطرح می کنند.
انقلاب ی گفتند: در حالی که مردم یمن در محاصره هستند، چگونه امکان ارسال موشک وجود دارد؟
حضرت آیت الله تأکید د: البته بر اساس دستورات صریح باید در مقابل ظالم ایستاد و به مظلوم کمک کرد.
ایشان به یک نمونه از ورود و ایستادگی ایران در قضایای منطقه اشاره د و گفتند: در قضیه مقاومت در منطقه غرب آسیا، یی ها تصمیم داشتند مقاومت را ریشه کن کنند اما ما ایستادیم و گفتیم اجازه نمی دهیم. امروز برای همه دنیا ثابت شده است که امریکا می خواست و نتوانست و ما خواستیم و توانستیم.

http://www.leader.ir/media/album/original/57584_357.jpg
حضرت آیت الله در ادامه به یک مسئله مهم یعنی مسئله «مردم» و امتیاز بزرگ «مردمی و دینی بودن» انقلاب ی پرداختند و گفتند: انقلاب ی، مردمی بود و مردمِ معتقد به در همه مراحل همچون دفاع مقدس و شهادت فرزندانشان، صبر و شکر د، زیرا این دفاع و شهادت در راه خدا و حسین علیه السلام بود.
انقلاب ی با تأکید بر اینکه در همه برنامه ها باید مردم در در اولویت باشند، گفتند: اسم مردم مکرر آورده می شود که البته تکرار و تکیه بر نام مردم در سخنان مسئولان بسیار خوب است اما باید مردم را بشناسند و بشناسیم.
ایشان با اشاره به فعالیت روشنفکران در دوره طاغوت و دم زدن آنان از مردم، خاطرنشان د: رژیم طاغوت در مقابل آن روشنفکران و آثار آنها چندان سخت گیری نمی کرد زیرا نه روشنفکران حرف مردم را می فهمیدند و نه مردم حرف آنها را، ولی بزرگوار که وارد میدان مبارزه شد، هم او مردم را شناخت و هم مردم سخن او را شناختند و با همه وجود وارد میدان شدند.
حضرت آیت الله با تأکید مجدد بر «شناخت مردم»، افزودند: مردم چه انی هستند؟ مردم همان انی هستند که حماسه ۲۲ بهمن هر سال را بوجود می آورند، مردم همان انی هستند که پس از وارد شدن اغت گران به صحنه، حتی اگر اعتراضی هم داشتند، خود را کنار کشیدند و در روز ۹ دی به میدان آمدند. مردم همین ها هستند. آنها را اشتباه نگیرید. مردم را بشناسید و خالصانه و برای رضای خدا، برای مردم کار کنید زیرا خداوند از ما مسئولان خواسته است خادم مردم باشیم و به آنها خدمت کنیم.
ایشان تأکید د: حرف مردم، شکایت از فساد و تبعیض است. مردم بسیاری از مشکلات را تحمل می کنند اما از فساد و تبعیض شِکوه دارند و آن را تحمل نمی کنند، بنابراین مسئولین هر سه قوه باید به طور جدی با فساد مبارزه کنند.
حضرت آیت الله در بخش پایانی سخنانشان، نیروهای مسلح را به سازندگی توصیه د و گفتند: سازندگی در درجه اول، خودسازی و ساخت نظامیانی در تراز نظام ی یعنی نیروهایی مؤمن، شجاع، فداکار و با تدبیر است که در مقابل دشمن با کمال قدرت ایستادگی می کنند اما در مقابل دوستان هیچ گونه تکبری ندارند.
فرمانده کل قوا با اشاره به سابقه درخشان نیروی هوایی در جهاد خودکفایی و ساخت تجهیزات، افزودند: برخی کشورها تنها چیزی که دارند پول است اما از دین، اخلاق، عقل، توانایی و مهارت بی بهره اند ولی شما جوانان، با استعداد و توانایی فکری و قدرت ابتکار می توانید تجهیزات و سازمان نیروی هوایی را نوسازی کنید و بدانید پیروزی با شماست.
انقلاب ی تأکید د: در همه قضایای این سالها، به توفیق الهی، نیروهای انقل پیروزی را از آنِ خود کرده اند و در آینده نیز به کوری چشم دشمن، پیروزی متعلق به شما و متعلق به ملت ایران است.
پیش از سخنان انقلاب ی، سرتیپ شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ، تشکیل جهاد خودکفایی در نیروی هوایی را از تد ر مهم و راهبردی حضرت آیت الله در سال ۱۳۵۸ دانست و با بیان گزارشی از توانمندی های نیروی هوایی در ساخت تجهیزات و همچنین توان دفاعی و رزمی، گفت: نیروی هوایی در کمک به آسیب دیدگان ز له کرمانشاه و همچنین کمک به مسلمانان مظلوم و جبهه مقاومت، حضوری فعال دارد و آماده ایم به پیمان سربازی خود با برداشتن لکه ننگ رژیم صهیونیستی و جریان تکفیری از منطقه، عمل کنیم.

http://www.leader.ir/media/album/original/57603_522.jpg

منبع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر ی