22 بهمن تماشایی / گزارش تصویری از حضور پرشور مردم در 22 بهمن 1396

درخواست حذف این مطلب
http://snn.ir/files/fa/news/1396/11/22/198403_594.jpg
صدای بلند مردم بر سر

(ره) در سخنرانی به یاد ماندنی جمله ای تاریخی شان را با صدای بلند گفتند: " هیچ غلطی نمی تواند د" و امروز مردم در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی بار دیگر این جمله را فریاد زدند. مرگ بر

از حضور جنایتکاران دنیا در تا آمدن دوقلوهای انقل

http://snn.ir/files/fa/news/1396/11/22/198387_688.jpg

مردم منطقه 22 در حمایت از نظام و حفظ آرمان های ایران پرچم 100 متری کشورمان را به میدان آوردند.

از حضور جنایتکاران دنیا در تا آمدن دوقلوهای انقل

مردم با حضور خود در 22 بهمن امسال اقتدار کشورمان را به جهانیان ثابت د.

از حضور جنایتکاران دنیا در تا آمدن دوقلوهای انقل + و تصاویر

 22 بهمن در خیابان انقلاب

ما را زیر پا می گذاریم . (ره)

http://fa.abna24.com/upload/image/2017/02/10/f99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7_963.jpg

http://fa.abna24.com/upload/image/2017/02/10/b241da9913cc47a13520f344e699f661_501.jpg

http://snn.ir/files/fa/news/1396/11/22/198421_696.jpg

http://snn.ir/files/fa/news/1396/11/22/198543_466.jpg

مردم انقل اصفهان

نجومی بگیران در 22 بهمن!+ع

بازداشت نمادین نجومی بگیران و مفسدین اقتصادی و مدیران ناکارآمد

مرگ بر * مرگ بر * مرگ بر منافق